Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

 

 

 

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації  Мелітопольське міжрайонне управління водного господарства
вул. Героїв Сталінграда,3Ам. Мелітополь, Запорізька обл. 72313 

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації 

Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача
  
  
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
  
  
або    
Загальний опис інформації, що запитується
 
 
 
(Загальний опис необхідної інформації) 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати: 
Поштою
 
(Вказати поштову адресу) 
Факсом
 
(Вказати номер факсу) 
Електронною 
поштою  
 
(Вказати e-mail) 

 

Необхідне підкреслити 

 

Контактний телефон запитувача    
Дата запиту, підпис    

 

  

 

Примітки:

 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства, розміщується на веб-сайті Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства m.muvg.in.ua.
 2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 72313, вул. Героїв Сталінграда,3А м. Мелітополь, Запорізька область (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

на електронну адресу: meluos@ukr.net;

телефаксом: (06192) 5-46-04;

 1. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Мелітопольське міжрайонне управління водного господарства, вул. Героїв Сталінграда,3А м. Мелітополь, Запорізька область, другий поверх адміністративної будівлі, приміщення приймальні, в робочий час з понеділка по п’ятницю з 07.00 до 12.00 та з 13.00 до 16,00.
 2. Форми запитів можна отримати в Мелітопольському міжрайонному управлінні водного господарства, вул. Героїв Сталінграда,3А м. Мелітополь, Запорізька область, другий поверх адміністративної будівлі, приміщення приймальні, в робочий час з понеділка по п’ятницю з 07.00 до 12.00 та з 13.00 до 16,00.
 3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

 1. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості

харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 1. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 2. Інформація на запит надається безоплатно.
 3. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 4. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

11.1 Мелітопольське міжрайонне управління водного господарства Міністерство юстиції України не володіє і не зобов’язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

11.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).